پنج شنبه 1 آبان 1399
تاريخ:بيستم و دوم مهر 1393 ساعت 19:06   |   کد : 4611
دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس افغانستان
دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس افغانستان
دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس افغانستان
دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس افغانستان

دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس افغانستان دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس افغانستان دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس افغانستان دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس افغانستان دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس افغانستان
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان