پنج شنبه 1 آبان 1399
تاريخ:بيستم و هشتم دی 1393 ساعت 19:32   |   کد : 4984
برگزاری کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 کل کشور
گزارش تصویری3
برگزاری کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 کل کشور
کمیسیون تلفیق امروز28دی 93
کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 امروز تشکیل شد و به بررسی این لایحه پرداخت.

برگزاری کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 کل کشور برگزاری کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 کل کشور برگزاری کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 کل کشور برگزاری کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 کل کشور برگزاری کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 کل کشور برگزاری کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 کل کشور برگزاری کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 کل کشور برگزاری کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 کل کشور
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان