يک شنبه 11 خرداد 1399
تاريخ:بيستم و ششم فروردين 1394 ساعت 12:30   |   کد : 5561
دیدار رییس هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس عمان‎-هانوی ویتنام
گزارش تصویری
دیدار رییس هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس عمان‎-هانوی ویتنام
دیدار رییس هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس عمان‎-هانوی ویتنام

دیدار رییس هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس عمان‎-هانوی ویتنام دیدار رییس هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس عمان‎-هانوی ویتنام دیدار رییس هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس عمان‎-هانوی ویتنام دیدار رییس هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس عمان‎-هانوی ویتنام دیدار رییس هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس عمان‎-هانوی ویتنام دیدار رییس هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس عمان‎-هانوی ویتنام دیدار رییس هیات پارلمانی ایران با رییس مجلس عمان‎-هانوی ویتنام
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان