يک شنبه 11 خرداد 1399
تاريخ:بيستم و پنجم خرداد 1394 ساعت 20:17   |   کد : 6000
نمایندگان باید مقداری این موارد را رعایت کنند، زیرا حل مشکلات از طریق نشست‌ها و هم اندیشی‌ها به صلاح کشور است. در غیر این صورت، اگر واقعا سلایق شخصی و گرایش‌های منطقه ای تأثیر گذار باشد، کار را دشوار خواهد کرد و وقت نمایندگان را از بین خواهد برد.
نمایندگان باید مقداری این موارد را رعایت کنند، زیرا حل مشکلات از طریق نشست‌ها و هم اندیشی‌ها به صلاح کشور است. در غیر این صورت، اگر واقعا سلایق شخصی و گرایش‌های منطقه ای تأثیر گذار باشد، کار را دشوار خواهد کرد و وقت نمایندگان را از بین خواهد برد.
نمایندگان از اعمال نظرات شخصی در استیضاح ها خوداری کنند!

  دکترسیداحمد رضا دستغیب در خصوص این موضوع‌ اظهار داشت: اغلب استیضاح‌ها مربوط به سال گذشته است و شاید امروز ‌از زمان شروع امضای آنها یک سال گذشته باشد؛ بنابراین، موضوعی نیست که جدید باشد و در‌‌ این مدتی که امضا‌ها جمع آوری شده‌ و به هیأت رئیسه رسیده ـ بنا بر گفته اعضای این هیأت ـ جلسات مختلفی برای متقاعد کردن استیضاح‌کننده‌ها شده است.
این عضو هیأت رئیسه گفت: اما اصرار نمایندگان در دو جلسه گذشته، باعث شد، بنا بر آیین نامه استیضاح به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. در حال حاضر تنها دو استیضاح فعال در مجلس وجود دارد که یکی از آنها مربوط به فانی، وزیر آموزش و پرورش ‌و دیگری استیضاح آخوندی، وزیر راه و شهرسازی است؛ سایر موارد از جهت مجلس استیضاح محسوب نمی شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد انتخاباتی برخی نماینده‌ها برای اصرار در استیضاح‌ها گفت: نمایندگان باید به شدت از رویکرد انتخاباتی و اعمال سلیقه شخصی در سال پایانی پرهیز کنند؛ این چیزی است که رهبری هم خواستار آن بودند؛ بنابراین، تصور من این است، علیرغم اینکه استیضاح حق نمایندگان است، ‌در وهله نخست ـ اگر بشود ـ مشکلات مطرح‌ شده با گفت‌و‌گو حل شود تا وقت بیشتری برای برنامه ریزی حل مشکلات مردم داشته باشیم؛ این کار در سال پایانی مؤثر‌تر است.
نماینده مردم شیراز تأکید کرد: نمایندگان باید مقداری این موارد را رعایت کنند، زیرا حل مشکلات از طریق نشست‌ها و هم اندیشی‌ها به صلاح کشور است. در غیر این صورت، اگر واقعا سلایق شخصی و گرایش‌های منطقه ای تأثیر گذار باشد، کار را دشوار خواهد کرد و وقت نمایندگان را از بین خواهد برد.
این نماینده مجلس با اشاره به حرکت‌های پوپولیستی برخی از نمایندگان مجلس گفت: این احتمال هست و ما منکر این نیستیم که در برخی از استیضاح‌ها مسائل شخصی در آن دخیل است. البته نمایندگان این را سریع متوجه خواهند شد و اگر در پشت پرده این استیضاح‌ها مسائل شخصی یا ‌‌منطقه‌ای باشد، نمایندگان واکنش نشان خواهند داد و این استیضاح دیگر رأی نخواهد آورد. 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان