يک شنبه 11 خرداد 1399
تاريخ:دوازدهم شهريور 1394 ساعت 11:39   |   کد : 6542
گزارش تصویری15:دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس گرجستان
چهارمین اجلاس روسای پارلمان‌های جهان در نیویورک
گزارش تصویری15:دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس گرجستان
دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس گرجستان

گزارش تصویری15:دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس گرجستان گزارش تصویری15:دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس گرجستان گزارش تصویری15:دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس گرجستان گزارش تصویری15:دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس گرجستان گزارش تصویری15:دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس گرجستان گزارش تصویری15:دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس گرجستان گزارش تصویری15:دیدار هیات پارلمانی ایران با رئیس مجلس گرجستان
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان