پنج شنبه 12 تير 1399
کل اخبار
دیدار رئیس صلیب سرخ جهانی
دیدار رئیس صلیب سرخ جهانی
دیدار رئیس صلیب سرخ جهانی

دیدار رئیس کمیسیون دفاعی ژاپن
دیدار رئیس کمیسیون دفاعی ژاپن
دیدار رئیس کمیسیون دفاعی ژاپن

دیدار روسای مجالس ایران و مالزی
دیدار روسای مجالس ایران و مالزی
دیدار روسای مجالس ایران و مالزی

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه دانمارک
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه دانمارک
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه دانمارک

دیدار نائب رئیس مجلس سنای چک
دیدار نائب رئیس مجلس سنای چک
دیدار نائب رئیس مجلس سنای چک

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس
مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس
مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس

جلسه با رئیس رسانه ملی
جلسه با رئیس رسانه ملی
جلسه با رئیس رسانه ملی

جلسه سفرای کشورهای اسلامی
جلسه سفرای کشورهای اسلامی
جلسه سفرای کشورهای اسلامی

آیین رونمایی ازفصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
آیین رونمایی ازفصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
آیین رونمایی ازفصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران

 

مراسم تودیع و معارفه شیخ الاسلام وامیرعبداللهیان
مراسم تودیع و معارفه شیخ الاسلام وامیرعبداللهیان
مراسم تودیع و معارفه شیخ الاسلام وامیرعبداللهیان

جلسه مشترک هیأت رئیسه مجالس ادوار هشتم، نهم و دهم
جلسه مشترک هیأت رئیسه مجالس ادوار هشتم، نهم و دهم
جلسه مشترک هیأت رئیسه مجالس ادوار هشتم، نهم و دهم

نشست سران قوای سه‌گانه
نشست سران قوای سه‌گانه
نشست سران قوای سه‌گانه

دیدار مدیران صنعت پتروشیمی
دیدار مدیران صنعت پتروشیمی
دیدار مدیران صنعت پتروشیمی

بازدید اردوی آماده سازی تیم های ورزشی اعزامی به المپیک
بازدید اردوی آماده سازی تیم های ورزشی اعزامی به المپیک
بازدید اردوی آماده سازی تیم های ورزشی اعزامی به المپیک

دیدار هییت اروپایی
دیدار هییت اروپایی
دیدار هییت اروپایی

جلسه فعالین قانون گذاری
جلسه فعالین قانون گذاری
جلسه فعالین قانون گذاری

دیدار با هییت کشور ژاپن
دیدار با هییت کشور ژاپن
دیدار با هییت کشور ژاپن

دیدار هیات رئیسه کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی
دیدار هیات رئیسه کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی
دیدار هیات رئیسه کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی

اختتامیه مجلس نهم
اختتامیه مجلس نهم
 اختتامیه مجلس نهم
انتها1234567