رييس كميته گردشگري مجلس:بسياري از مديران به اهميت گردشگري پي نبرده اند
تهران-خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا): نماينده مردم شيراز و رييس كميته فرهنگ وگردشگري مجلس شوراي اسلامي گفت: بسياري از مديران، مسوولان و نمايندگان ما هنوز به اهميت اقتصادي و سلامت رواني گردشگري پي نبرده اند.
تاريخ : بيستم و هشتم تير 1387 ساعت 08:46   کد : 149
دكترسيد احمدرضا دستغيب،يكشنبه در گفت و گو با خبرنگارايرناافزود: بايد تلاش شود فرهنگ گردشگري در جامعه به باور تبديل شود و مردم خود به عنوان تسهيل گر بزرگ در بخش گردشگري عمل كنند و ارزش افزوده اين بخش نيز به شكلي ملموس تر براي مديران جا بيفتد.
وي اظهار داشت: در شرايط كنوني يكي از ظرفيت هاي بسياربالايي كه مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند، صنعت گردشگري است كه در دو بعد گردشگران خارجي و داخلي مطرح است.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس اضافه كرد:به ازاي هر توريست و گردشگر خارجي كه وارد كشور شود، علاوه بر ارز آوري، مشاغل زيادي فعال وبنگاه هاي اقتصادي مختلفي در اين زمينه فعال خواهد شد.
دستغيب گفت: درگردشگري داخلي نيز علاوه برايجاد اشتغال منطقه اي، نيازهاي مختلف فرد گردشگر نيز برآورده مي شود واگراين ظرفيت گردش به نحو شايسته اي صورت گيرد،كمك مي كند كه بخش هاي ديگر زندگي فرد نيزبا موفقيت همراه باشد.
او اظهارداشت:قطعا اوقات فراغت وگردشگري كمك مي كند تا در مدت زماني كه براي كار و فعاليت در نظر گرفته شده است افراد بتوانند با استفاده از اين موقعيت به نحو شايسته اي در ايفاي وظايف و مسووليت هاي خود عمل كنند.
رييس كميته فرهنگ و گردشگري مجلس اضافه كرد: حتي در ارتباط با كودكان و نوجوانان و بانوان و اقشار مختلف جامعه نيز بحث گردشگري بسيار موثر است چرا كه در كشورهاي مختلف شاهد هستيم كه بازنشستگان و افرادي كه عمري را كار و تلاش كرده اند و زمان استراحت آنها فرا رسيده در قالب تورهاي مختلف به نقاط مختلف جهان سفر مي كنند.
وي گفت:آمار و ارقام نشان مي دهد كه ما نتوانسته ايم متناسب با جاذبه هاي گردشگري، در قياس با كشورهاي ديگر جذب توريست داشته باشيم و ارزش افزوده اي از محل جذب گردشگر و توريست در كشور ايجاد كنيم.
دستغيب در خصوص نقش بخش خصوصي در توسعه گردشگري كشور گفت: مانند ساير اتفاقاتي كه در حوزه هاي مختلف اقتصادي رخ مي دهد در اين بخش نيز بايد بخش اجرايي واصلي گردشگري دراختيار بخش خصوصي قرار گيرد چرا كه ورود دولت به حوزه اجرايي دربحث گردشگري كاملااشتباه است و تنها بايد در بحث تسهيل امور، اجراي سياست هاي تشويقي و نظارتي ورود كند.
او افزود: بر اساس آمار ما نتوانسته ايم متناسب با جاذبه هاي گردشگري كه دراختيارداريم درقياس با كشورهاي ديگر جذب توريست و گردشگر كنيم و افزايش ارزش افزوده داشته باشيم.
دستغيب گفت:در استان فارس نيز عليرغم دارا بودن 30 درصد از جاذبه هاي توريستي و گردشگري و نزديك بودن به حاشيه خليج فارس و كشورهاي عربي هنوز تا اقتصادي شدن اين مقوله فاصله زيادي داريم.
وي اظهارداشت:دردنياي كنوني و در شرايط جديد خيلي از مراودات بين المللي و تعاملاتي كه بين فرهنگ ها و ملت هاي مختلف شكل مي گيرداز طريق رواج گردشگري است و اين مساله بسيار مهم و حائز اهميتي است.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: گاه برخي دولت ها به راحتي نمي توانند با هم صحبت كنند ويا تعامل داشته باشند و يا هزينه هاي زيادي را بايد صرف كنند تا فرهنگ خود را ترويج دهند،مخصوصا براي نظام وجامعه اي مانند نظام ما كه يك نظام اسلامي است و طبيعتا از اين طريق مي توان مردم كشورهاي ديگر را با آرمان ها و مطلوب هاي جامعه اسلامي آشنا كرد.
رييس كميته فرهنگ وگردشگري مجلس ادامه داد: ازاين جهت نيز صنعت گردشگري جايگاه ويژه ومنحصر به فردي دارد و مي توان گفت درفضاي گفتماني جديدي كشورها مي توانند به تعاملات و ارتباطات خودشان دامن بزنند.
دستغيب گفت: اميدواريم با آغاز به كار كميته فرهنگ وگردشگري تعاملات خوبي را با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برقرار كنيم و تلاش كنيم كه هم به رفع نيازهاي قانونگذاري دراين حوزه بپردازيم وهم به وظيفه قانونگذاري خود عمل كنيم.
وي اضافه كرد: در اين راه اگر خلاء هايي نيز وجود داشته باشد ويا قوانين خوبي تصويب شده واجرا نمي شود از اهرم نظارتي خود براي پر كردن اين خلاء ها و اجرايي شدن قوانين استفاده كنيم.
ك/3 7381/675 شماره 668 ساعت 17:16 تمام