آزمایشگاههای خصوصی مشمول معافیت مالیاتی معاونت علمی می‌شوند
مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: آزمایشگاههای خصوصی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
تاريخ : بيستم و دوم بهمن 1394 ساعت 12:18   کد : 7129

رضا اسدی فرد  گفت: در حال حاضر تعداد مراکز خصوصی عضو شبکه فناوری های راهبردی بیش از دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه آزمایشگاههای خصوصی هم می توانند عضو این شبکه آزمایشگاهی شوند، افزود: تاکنون برآورد شده که ۲۰ درصد از آزمایشگاههای عضو شبکه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری، خصوصی هستند. تعداد این آزمایشگاهها برابر با ۳۷ آزمایشگاه است.

به گفته اسدی فرد، در واقع آزمایشگاههای خصوصی که عضو شبکه شوند می توانند از مزیت های قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بهره مند شوند. این آزمایشگاهها محصولی ندارند ولی خدمات آزمایشگاهی ارائه می کنند.

وی افزود: تاکنون شرکت هایی از خدمات شرکت های دانش بنیان بهره مند می شدند که محصولی تولید کنند ولی اکنون طبق مصوبه چند ماه پیش، آزمایشگاههای خصوصی نیز مشمول این قانون می شوند.

به گفته وی، مشمولیت آزمایشگاههای خصوصی از معافیتهای شرکت های دانش بنیان باعث شده است که این آزمایشگاهها از عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استقبال کنند.