سفر دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به شیراز
سفر دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به شیراز
تاريخ : اول تير 1396 ساعت 01:50   کد : 7238