جمعه 15 آذر 1398
تاريخ:دهم دی 1394 ساعت 07:33   |   کد : 7029
عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه فارس با حضور آیت الله گلپایگانی
عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه فارس با حضور آیت الله گلپایگانی
عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه فارس با حضور آیت الله گلپایگانی

عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه فارس با حضور آیت الله گلپایگانی عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه فارس با حضور آیت الله گلپایگانی عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه فارس با حضور آیت الله گلپایگانی عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه فارس با حضور آیت الله گلپایگانی
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان