يک شنبه 22 فروردين 1400
تاريخ:يازدهم بهمن 1394 ساعت 09:58   |   کد : 7089
دستور کار جلسات علنی مجلس/ حضور وزیر بهداشت در بهارستان
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفته آینده برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور می یابد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه (11 بهمن) تا سه شنبه (13 بهمن ماه 94) به شرح زیر است:

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه (11 بهمن) تا سه شنبه (13 بهمن ماه 94) به شرح زیر است:

 

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

1     

159

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد:

طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (دراجرای ماده(104) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

جایگزین

1041

251

2     

596

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :

طرح دو فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (اعاده‌ شده ‌از شورای ‌محترم نگهبان1)

1710

1528

1533

1534

3     

548

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

طرح یک فوریتی استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران (اعاده ‌شده ‌از شورای‌ محترم نگهبان1)

1704

1338  1431

4     

543

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (اعاده ‌شده ‌از شورای ‌محترم نگهبان 1)

1705

1318

1419

5     

607

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

لایحه‌تشریفات(پروتکل)‌انتقال‌محکومان‌به‌حبس‌الحاقی‌به‌موافقتنامه معاضدت‌قضایی‌متقابل‌درامور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان (اعاده‌ شده ‌از شورای ‌محترم نگهبان1)

1706

1572

1630

6     

560

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس(اعاده‌ شده ‌از شورای ‌محترم نگهبان1)

1707

1393

1458

7     

563

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس(اعاده‌ شده ‌از شورای ‌محترم نگهبان1)

1708

1407

1481

8     

581

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین (اعاده‌ شده ‌از شورای ‌محترم نگهبان1)

1709

1462

1500

9     

429

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش(مواد (3) و (6) ارجاع از جلسه علنی)

اصلاحیه2

1387

924-1073

1387

اصلاحیه1دارد

10  

58

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد :

لایحه‌تأسیس‌صندوق‌بیمه‌همگانی‌حوادث‌طبیعی(ارجاع‌از‌جلسه‌علنی)

اصلاحیه1

742

62-740

11  

374

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین‌دادرسی مدنی (دراجرای‌‌ماده(104) آئین‌نامه ‌داخلی ‌با اولویت ‌در دستور قرار گرفت)

884

790

12  

373

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد:

طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) (دراجرای ماده(104) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1015

789

13  

323

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل (دراجرای ماده(104) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) 

1279

620

1278

14  

327

گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد:

طرح‌اصلاح‌موادی‌از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (تجمیع‌پنج طرح به شماره چاپ‌های 627،628،846،755و756) (دراجرای‌‌ماده(104) آئین‌نامه ‌داخلی ‌با اولویت ‌در دستور قرار گرفت)

جایگزین

1014

اصلاحیه1 دارد

628-627

756-755

846

15  

400

گزارش کمیسیون آموزش،‌تحقیقات و فناوری در مورد:

طرح‌نظام‌جامع‌آموزش و تربیت فنی،‌ حرفه‌ای و مهارتی (دراجرای ماده(104)آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1184

797

859

16  

453

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی(دراجرای ماده(104) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) 

1256

1030

1255

17  

44

گزارش کمیسیون مشترک در مورد:

طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد (دراجرای ماده(104) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) 

1282

48

1281

18  

303

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:

طرح الحاق یک تبصره به ماده(22) قانون اساسنامه جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران (دراجرای ماده(104) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) 

883

583

19  

470

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها (دراجرای ماده(104) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1243

1082

20  

88

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1371 (دراجرای ماده(104) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

92

266

جایگزین دارد

21  

68

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

298

اصلاحیه دارد

72

22  

138

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه اصلاح ماده (8) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

314

200

23  

130

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد:

لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

327

175

سؤال

  • سؤال‌  موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، ‌مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان از وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان